התכנית הלאומית לעיצוב מרחבי למידה
בראיה פדגוגית מוטת עתיד
תכנון מוסדות חינוך
M21 מרחבי

יום פתוח - סדנת התנסות שיתופית שהתקיימה ע"י מנהל הפיתוח ואגף מו"פ, ניסויים ויוזמות במשרד החינוך. מרכז פסג"ה חיפה 2.10.17

משרד החינוך, בהובלת מנהל הפיתוח, מנהל עו"ה והמנהל הפדגוגי מקדם מהלכים באפיון ותכנון של המוסד החינוכי בהתאמה למאה ה-21.

 

כחלק ממהלכים אלה נבנתה תכנית בשיתוף המינהל הפדגוגי ומינהל עו"ה לקידום מרחבי למידה חדשניים עבור מורים יזמים מובילי פדגוגיה חדשנית.

?מהי פדגוגיה מוטת עתיד

פדגוגיה המותאמת באופן מתמיד למציאות המשתנה. מספקת מענה בהווה לאתגרים הנגזרים ממגמות כלליות וחינוכיות עתידיות, כדי לשמר את הרלוונטיות של מערכת החינוך.

התאמת סביבות למידה לעקרונות
הפדגוגיה מוטת העתיד

הפדגוגיה מוטת העתיד מציעה אפיונים אפשריים של סביבות למידה, כדי להתאים  תפיסה חינוכית חדשנית לסביבות למידה פיזיות, וירטואליות  ומשולבות. כל ארגון ומוסד חינוכי בהתאם לתפיסה ולחזון הפדגוגי שלו.

מגמות בעיצוב מרחבי למידה

רשימת מגמות בעיצוב מרחבי למידה המדגימים שימושים אפשריים של מרחבי למידה. מרחבי הלמידה הללו משתמשים בעקרונות פדגוגיים מוטי עתיד באופן משולב.

?רוצים לדעת עוד

המקום לשאלות שאולי רצוי לשאול, לשאלות שרציתם לשאול, לבירורים ולמידע נוסף הקשור לפדגוגיה מוטת עתיד.

דף הורדות

כאן תמצאו מידע ומצגות להורדה